Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. ENERGETYKA

Rozdział 1. Maciej Boryń

Polityka energetyczna w skali regionalnej na przykładzie Polski

Rozdział 2. Arkadiusz Przybyłka

Szanse i zagrożenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Rozdział 3. Magdalena Liszka

Szanse i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w skali regionalnej

Rozdział 4. Oleksii Miniailo

Problematyka emisji gazu cieplarnianego w warunkach polityki klimatycznej Unii Europejskiej

CZĘŚĆ II. ROLNICTWO

Rozdział 1. Józefina Król

Niwelowanie skutków ryzyka cenowego w rolnictwie z wykorzystaniem kontraktów terminowych

Rozdział 2. Bartosz Marchwacki

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Rozdział 3. Piotr Pietrzak, Natalii Panchenko

Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce i na Ukrainie

Rozdział 4. Yurii Khamuliak

Funkcjonowanie struktur holdingowych sektora rolnego na Ukrainie i ich tendencje rozwojowe

CZĘŚĆ III. RYNEK PRACY

Rozdział 1. Karol Puszko, Anna Szydlik

Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy

Rozdział 2. Urszula Panicz

Wpływ offshoringu na zatrudnienie

Rozdział 3. Kamila Rybicka

Wartościowanie pracy w teorii i praktyce

Rozdział 4. Martyna Rysińska

Obraz polskiego rynku pracy w perspektywie Unii Europejskiej – analiza demograficzna

Rozdział 5. Paweł Łuczak

Zjawisko ijime na polskim rynku pracy

Rozdział 6. Anna Zajdel

Zjawisko bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych w Polsce w latach 2005–2013 a jego wpływ na rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych

Rozdział 7. Marta Pomietlorz

Przedsiębiorczość akademicka szansą młodych na rynku pracy

Rozdział 8. Kamila Rybicka

Struktura zadań realizowanych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na polskim rynku pracy

Rozdział 9. Edyta Kędziorska, Radek Rafał Wasilewski

Pracownicy samorządowi – problematyka rozwiązania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy

Rozdział 10. Artur Aleksander Dąbrowski

Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

Rozdział 11. Jarosław Świerz

Prawa i obowiązki pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Analiza systemowa

Rozdział 12. Renata Borkowska, Mariusz Skowron

Rynek pracy w regionie łódzkim

Rozdział 13. Marta Gargała, Marta Pisarek

Postawy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku architektura krajobrazu, wobec pracy

Rozdział 14. Edyta Kędziorska, Radek Rafał Wasilewski

Świadczenia dla osób bezrobotnych w Polsce i w Niemczech – zasiłek dla osób bezrobotnych i zagadnienia wybrane

CZĘŚĆ IV. EDUKACJA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Rozdział 1. Karol Muszyński

O możliwości dostosowania edukacji wyższej do potrzeb rynku pracy

Rozdział 2. Paulina Malesa

Szkolnictwo wyższe versus rynek pracy, czyli zderzenie misji uczelni wyższych z założeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozdział 3. Miron Michniak

Tworzenie koalicji na rzecz strategii oświatowych na poziomie gminy

Rozdział 4. Martyna Ostrowska

Problemy polskiego systemu ochrony zdrowia

Rozdział 5. Martyna Dębska

Budowa systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Rozdział 6. Grzegorz Glanowski

Zarządzanie nieobecnością lekarza w ambulatoryjnej

opiece specjalistycznej

Rozdział 7. Magdalena Madaj

Demontaż systemu emerytalnego w Polsce

Rozdział 8. Martyna Chodnicka

Reforma systemu emerytalnego w Polsce w opinii mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

CZĘŚĆ V. ROZWÓJ REGIONALNY W PERSPEKTYWIE GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Rozdział 1. Elżbieta Wansacz

Rozwój regionów na pograniczu polsko-słowackim

Rozdział 2. Paweł Czeluśniak

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie jako szansa rozwoju regionalnego oraz współpracy gospodarczej obu państw

Rozdział 3. Katarzyna Negacz

Społeczno-gospodarczy rozwój regionów autonomicznych na przykładzie Górskiego Karabachu

Rozdział 4. Patryk Zieliński

Istota rozwoju regionalnego oraz zadania samorządu wojewódzkiego w dobie funduszy europejskich

Rozdział 5. Monika Ostrowska

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a zarządzanie rozwojem współczesnych przedsiębiorstw

Rozdział 6. Dawid Krysiński

Status wojewódzki miasta jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza na przykładzie polskich miast

Rozdział 7. Monika Grochalska, Majka Łojko

Możliwości i bariery rozwoju ekonomii społecznej w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

Rozdział 8. Justyna Ozdoba

Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu świętokrzyskiego w latach 2009–2013

Rozdział 9. Marta Pomietlorz

Analiza działalności ośrodków wspierania innowacji w województwie świętokrzyskim

Rozdział 10. Justyna Ozdoba

Główne czynniki warunkujące rozwój regionalny województwa świętokrzyskiego

Rozdział 11. Katarzyna Kułaga

Kultura i sektory kreatywne jako endogeniczne czynniki rozwoju regionalnego. Przypadek województwa świętokrzyskiego

Rozdział 12. Elżbieta Wansacz

Współpraca samorządów lokalnych na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie gminy Uście Ggorlickie w latach 2001–2013

Rozdział 13. Karolina Jeziorska

Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym na przykładzie gminy Daleszyce

Rozdział 14. Paulina Markiewicz, Jan Polaszczyk

Przystosowanie zabytkowych obiektów architektonicznych do pełnienia funkcji turystycznej na przykładzie pałacu w Domanicach

Rozdział 15. Monika Bęczkowska

Inteligentna specjalizacja regionu na przykładzie turystyki zdrowotnej na Ponidziu

Autor Przybyłka Arkadiusz (red.)
Rok wydania 2014
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.