Zarządzanie i marketing

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. Zarządzanie – wybrane teorie

Rozdział 1. Monika Sałata

Współczesne koncepcje zarządzania a dorobek prekursorów zarządzania szkół klasycznych

Rozdział 2. Michał Sopiński

Znaczenie i specyfika zarządzania wiedzą we współczesnym świecie

Rozdział 3. Justyna Dudek

Zarządzanie ryzykiem – istota, koncepcje, etapy, metody i techniki

Rozdział 4. Justyna Suska

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozdział 5. Edyta Czarnacka

Zarządzanie ryzykiem w projektowaniu systemów informacyjnych

Rozdział 6. Artur Maik

Model zarządzania organizacją przez projekty

Rozdział 7. Sylwia Musiał

Strategiczne zarządzanie marką

CZĘŚĆ II. Praktyka zarządzania w wybranych podmiotach gospodarczych

Rozdział 1. Elżbieta Paliga

Znaczenie zarządzania ryzykiem w polskiej administracji publicznej

Rozdział 2. Joanna Mądra

Wpływ zmian organizacyjnych na innowacyjność przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Dominika Darowska

Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Natalia Karolina Sławińska

Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Rozdział 5. Martyna Ostrowska

Zarządzanie talentami

Rozdział 5. Joanna Mądra

Znaczenie kultury organizacyjnej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 7. Agata Zelga

Rola audytu wewnętrznego w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 8. Tomasz Orzech

Analiza systemów ratowniczych

Rozdział 9. Jolanta Laskowska

Wybrane aspekty organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym w regionach

Rozdział 10. Henryk Wojtaszek

Stabilne zarządzanie ryzykiem kapitałowym w Alior Banku

Rozdział 11. Natalia Piotrowska, Bartłomiej Żok

Szanse i zagrożenia zarządzania działalnością eko-agroturystyczną na terenie województwa podkarpackiego

Rozdział 12. Joanna Dubiel

Elementy procesu formułowania celów a zarządzanie czasem pracowników na przykładzie wybranych stanowisk w PMPoland S.A.

CZĘŚĆ III. Instrumenty współczesnego zarządzania

Rozdział 1. Kamila Antos, Piotr Łabiński

Zmiany w zarządzaniu procesowym – reengineering oraz x-engineering

Rozdział 2. Wojciech Lenart

Rola Lean Administration w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Rozdział 3. Agata Zelga

Wykorzystanie Lean Management w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 4. Agnieszka Rak

Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem

Rozdział 5. Marta Frączek, Katarzyna Gałuszka

Globalny trend – outsourcing

Rozdział 6. Mariusz Więcław

Znaczenie informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Rozdział 7. Michał Szukała

„Od pucybuta do milionera” – budowanie tożsamości korporacji i przywódcy poprzez tworzenie mitów założycielskich

Rozdział 8. Dawid Skrzypczyński, Arkadiusz Gola

Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych

Rozdział 9. Petro Garasym, Olena Gerasymenko, Mykola Garasym

Features of taking into account of individual socionic type in personnel logistics process

Rozdział 10. Bogusława Masny

Reguła świętego Benedykta jako wzorzec zarządzania organizacją

Rozdział 11. Damian Liwocha

Rozwój franczyzy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

CZĘŚĆ IV. Marketing – wybrane koncepcje

Rozdział 1. Agnieszka Szymankowska

Zestawienie nowoczesnych koncepcji marketingowych

Rozdział 2. Karolina Frasuńska

Marketing bezpośredni jako forma promocji

Rozdział 3. Agnieszka Rak

Marketing bezpośredni jako forma komunikowania przedsiębiorstwa z klientami

Rozdział 4. Małgorzata Grabowska, Aleksandra Dulęba

Ocena znajomości marketingu zaangażowanego społecznie oraz wynikających z niego korzyści wśród konsumentów

Rozdział 5. Ewelina Bilicka

Marketing mix jako zbiór narzędzi marketingu terytorialnego

Rozdział 6. Dominika Darowska

Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem

Rozdział 7. Miłosz Rutkowski

Neuromarketing jako instrument marketingu

Rozdział 8. Patrycja Janakowska

Marketing relacji

Rozdział 9. Małgorzata Posyłek

Strategie marketingowe w budowaniu wizerunku marki politycznej

Rozdział 10. Oktawia Kulik, Martyna Bieńkowska, Izabela Kudelska

Ujęcie marketingu personalnego w przedsiębiorstwie

Produkcyjnym

Rozdział 11. Marta Oszust, Piotr Czubak

Marketing w organizacjach trzeciego sektora

Rozdział 12. Marta Natalia Mazur

Kulturowe uwarunkowania w komunikacji reklamowej

CZĘŚĆ V. Marketing w praktyce gospodarczej

Rozdział 1. Agnieszka Walewska

Nowe trendy w promocji. Potencjał ambientu i nowych mediów

Rozdział 2. Marcin Madej

Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności miast i regionów

Rozdział 3. Iwona Kapustka

Atrybuty inteligentnego miasta

Rozdział 4. Marcin Banaszek

Wpływ reklamy na współczesnego konsumenta

Rozdział 5. Bruno Schivinski, Radosław Ślosarski

Budowanie wartości marki w mediach społecznościowych jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej

Rozdział 6. Artur Sawicki

Wykorzystanie vlogosfery do rekomendowania promocji i budowy świadomości marek

Rozdział 7. Artur Sawicki

Kreatywność vlogerów mająca na celu pozyskiwanie i utrzymywanie swoich widzów

Rozdział 8. Wojciech Grabowski

Porównanie i ocena poziomu aktywności najpopularniejszych polskich partii politycznych na portalu społecznościowym Facebook

Rozdział 9. Monika Noga

Marketing terytorialny na przykładzie kampanii promocyjnej województwa świętokrzyskiego. Studium przypadku

Rozdział 10. Katarzyna Nowakowska, Marta Szkaradkiewicz

Metodyczne aspekty strategii rozwoju wybranych miast – dobre praktyki

Rozdział 11. Ewelina Bilicka

Postrzeganie promocji przez polskie miasta

Rozdział 12. Monika Noga

Koncepcja marketingu terytorialnego w strategii rozwoju miasta Kielce

Rozdział 13. Monika Cieciora

Strategia budowania marki na przykładzie Lublina

Rozdział 14. Katarzyna Efner

Promocja miasta Zamość

Rozdział 15. Patrycja Biśto, Michał Zając

Marketing usług turystycznych na przykładzie bazy noclegowej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego

Autor Krzysztofek Anna (red.)
Rok wydania 2014
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.