Wybrane problemy rozwoju miast polskich na tle doświadczeń europejskich

SPIS TREŚCI

Waldemar W. BUDNER

Wprowadzenie

Magdalena KOWALCZYK

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ – partycypacja mieszkańców w kreowaniu wizji miasta

Paweł KRZEMIŃSKI

Diagnoza transportu w aglomeracji poznańskiej na tle rozwiązań metropolii berlińskiej

Katarzyna NOWAKOWSKA

Rynek pracy polskich miast na tle Europy

Izabela PIWCZYK

Galerie handlowe w centrum wielkiego miasta w świetle rozważań nad przestrzenią publiczną

Marta SZKARADKIEWICZ

Zastosowanie rozwiązań europejskich w miastach polskich w zakresie użycia GIS do zarządzania miastem na przykładzie portalu NaprawmyTo.pl

Marek SZPONIK

Możliwości aplikacji doświadczeń metropolii Lille w zakresie wybranych aspektów zarządzania miastem w Poznaniu

Ilona ZIEMCZYK, Konrad MŁYNARCZYK

Współczesne sposoby partycypacji społecznej w kształtowaniu i ożywianiu przestrzeni publicznej na przykładzie inicjatywy Olsztyn – Dortmund. Dwa ogrody

Informacje o autorach

Autor Budner W. Waldemar (red.)
Rok wydania 2012
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.