W stronę silnego państwa Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926 - 1939

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Historia i myśl polityczna obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939

1. Dzieje polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939

1.1. Kształtowanie się formacji politycznej Józefa Piłsudskiego do roku 1926

1.2. Rządy piłsudczyków od przewrotu majowego do śmierci Marszałka

1.3. Dekompozycja obozu rządzącego

2. Myśl polityczna obozu rządzącego

2.1. Praktyka sprawowania władzy i myśl polityczna Józefa Piłsudskiego

2.2. Myśl obozu rządzącego w latach 1926-1935

2.2.1. Liberałowie

2.2.2. Konserwatyści

2.2.3. Pułkownicy

2.2.4. Związek Naprawy Rzeczypospolitej (Naprawa)

2.3. Doktryny zdekomponowanego obozu rządzącego

2.3.1. Ozon

2.3.2. „Grupa zamkowa”

2.3.3. Lewica sanacyjna

ROZDZIAŁ II Krytyka liberalnej demokracji i totalizmów

1. Odrzucenie ideologicznych podstaw demokracji

2. Krytyka funkcjonowania systemu parlamentarnego

3. „Choroba parlamentaryzmu” i „cezaryzm demokratyczny”

4. Inspiracje i negacje – wobec totalizmów dwudziestolecia międzywojennego

4.1. Interpretacja państwa totalnego

4.2. Interpretacje bolszewizmu

4.3. Stosunek do faszyzmu

4.4. Ocena nazizmu

ROZDZIAŁ III Nowe państwo

1. Państwo społeczne

2. Powszechna Organizacja Społeczna i konsolidacja narodowa

3. Spór o korporacjonizm i syndykalizm

4. Obywatel a Rzeczpospolita

5. Elitaryzm

6. Pomiędzy liberalizmem a totalizmem

ROZDZIAŁ IV Stanowisko Prezydenta RP w ustroju państwa

1. W poszukiwaniu nowego modelu ustrojowego

2. Prezydent jako zwierzchnik władz państwowych

3. Akty rządowe głowy państwa – prerogatywy i akty kontrasygnowane

4. Stosunek prezydenta do organów państwowych

5. Odpowiedzialność prezydenta

6. Wybór głowy państwa

ROZDZIAŁ V Naczelne organy państwa

1. Koncepcja naczelnych organów państwa

2. Rząd

3. Sejm

3.1. Pozycja ustrojowa i kompetencje

3.2. Skład izby i ordynacja wyborcza

3.3. Immunitet poselski

4. Senat

4.1. Pozycja i kompetencje senatu

4.2. Skład izby i status senatora

5. Pozostałe organy władzy

ZAKOŃCZENIE

ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA

Autor Srokosz Jacek
Rok wydania 2013
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.