IP Student Prace studentów z zakresu prawa własności intelektualnej

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

I. PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Przemysław Barchan Dzieła osierocone. Kierując się ku właściwej drodze

2. Patrycja Babicz Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie

3. Mateusz Cichy Korzystanie ze stron internetowych – dozwolony użytek czy umowa licencyjna

4. Rafał Bazarnik Utwory naukowe pracownika instytucji naukowej

5. Mateusz Franke Podstawy odpowiedzialności studenta za popełnienie plagiatu

6. Emilia Chmielewska Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

II. ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI I OCHRONA KONSUMENTÓW

7. Joanna Filipiuk Problematyka kolizyjnoprawna czynów nieuczciwej konkurencji dokonanych w Internecie

8. Maciej Hulicki Charakterystyka wzorca „przeciętnego konsumenta” na tle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

III. PROBLEMATYKA ZNAKÓW TOWAROWYCH

9. Ewa Sobońska Przesłanka usprawiedliwiająca nieużywanie znaku towarowego na gruncie art. 169 Prawa Własności Przemysłowej

10. Wiktoria Szczerba Degeneracja i Domanie public w zakresie dotyczącym znaków towarowych

11. Adam Szymon Tułecki Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego w świetle prawa i orzecznictwa wspólnotowego

12. Krzysztof Tusiński Pojęcie renomy znaku towarowego

IV. DANE OSOBOWE W INTERNECIE

13. Maciej Piotr Kawecki Problem zakwalifikowania adresów IP komputera jako danych osobowych

14. Mirosława Pociecha Ochrona danych osobowych a serwisy społecznościowe

V. INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

15. Marcin Belon Kilka zagadnień odnoszących się do umowy licencyjnej w obrocie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul typu warranties and representations

16. Mikołaj Rogowski Własność intelektualna w Chińskiej Republice Ludowej. Zarys sytuacji prawnej

17. Helena Matuszek Wybór postępowania przed sądem polubownym dla rozstrzygania spraw z zakresu własności intelektualnej

Autor Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
Rok wydania 2010
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.